CvB09-02 | Hoe moet de pedagoog een vader betrekken die géén gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend?

6-10-2009   |   College van Beroep

Beide partijen gaan in beroep. De onvolledige informatie tijdens de intake over de rol van vader en de mislukte bezorging van de aangetekende brief zijn niet aan te merken als onzorgvuldig handelen van de pedagoog. M.b.t. de overige handelingen vindt het CvB dat iedere handeling afzonderlijk niet voldoende is om van onzorgvuldige communicatie te kunnen spreken. Het college constateert echter dat het totaal ervan wel leidt tot onzorgvuldig handelen van de pedagoog in de zin van de beroepscode. De relatie tussen pedagoog en cliënt is gebaseerd op wederzijdsvertrouwen. Dit vereist van beide kanten inspanningen om het vertrouwen waar te maken. Vanwegede aard van de relatie en de professionaliteit van de pedagoog heeft deze de verantwoordelijkheid te doen wat nodig is voor de uitwisseling van relevante informatie en zich zo nodig extra in te spannen
om ervoor te zorgen dat de communicatie met de cliënt goed verloopt.