Uitspraken CvT en CvB

Uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep laten u zien hoe de normen van de beroepscode in een concreet geval toegepast worden. Uitspraken tonen waar het mis kan gaan en bieden duidelijkheid in complexe zaken waarin de pedagoog zich voor een dilemma ziet geplaatst. De uitspraken zijn een belangrijke bron van kennis en inzicht voor u als pedagoog, u als cliënt en voor u als belangstellende. De uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd.