Rapportage dyslexieonderzoek zorgvuldig opgesteld

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klager benadert verweerster telefonisch met het verzoek een dyslexieonderzoek te doen bij zijn meerderjarige dochter die in Engeland woont. Verweerster voert dit onderzoek uit. Zij doet tevens een persoonlijkheidsonderzoek. Verweerster stelt een verkorte weergave op van haar bevindingen.

Het CvT oordeelt dat verweerster terecht de mogelijke didactische verwaarlozing van de dochter op de basisschool buiten beschouwing heeft gelaten. Verweerster hoefde ook geen specifieke zinssnede te verwijderen uit haar verkorte weergave, onder meer niet omdat klager niet is ingegaan op het voorstel van verweerster om over de onderzoeksresultaten te praten. Het CvT acht de klacht ongegrond.