Ongegrondverklaring van klachten

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klagers laten hun kinderen testen bij verweerster vanwege vastlopen op de reguliere school en tekenen van hoogbegaafdheid. Verweerster voert een intelligentieonderzoek uit, een schoolvaardigheidsonderzoek en een onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren. Er zou geen sprake zijn van een goede testsfeer. Oordeel: Verweerster had adequater kunnen handelen maar zij heeft niet onzorgvuldig gehandeld. Er was aanvankelijk geen optimale testsituatie maar zij heeft daarna aanpassingen gepleegd naar de wens van klaagster. Het was niet noodzakelijk om gegevens bij de school van de kinderen op te vragen hoewel dit wel relevant had kunnen zijn. Verweerster had ook een tweede gratis test kunnen aanbieden maar het is navolgbaar waarom zij dit niet heeft gedaan. Verweerster heeft zich gehouden aan de regels en richtlijnen inzake de afname van tests. Uitspraak: CvT acht de klacht ongegrond.