Ongegrondverklaring van klachten

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klager stelt dat verweerster op een bepaalde dag zijn kinderen ten onrechte bij hem heeft weggehaald. Er zou sprake zijn van machtsmisbruik. Oordeel: De stappen die verweerster gedurende de desbetreffende dag heeft gezet zijn navolgbaar. Zij heeft de strategie steeds in een multidisciplinair overleg besproken. Er is geen sprake van machtsmisbruik. Voorts heeft klager het huis verlaten met zijn kinderen terwijl hij wist dat verweerster naar hen onderweg was. Verweerster heeft hierdoor geen beeld kunnen krijgen van de veiligheid van de kinderen. De kinderen zijn op de avond van de desbetreffende dag onder begeleiding van de politie en in het bijzijn van verweerster, bij klager opgehaald. Uitspraak: Het CvT acht de klacht ongegrond.