Incomplete werkwijze en een te beperkt onderzoek. Schenden van inspanningsverplichting

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klagers vragen aan verweerder om onderzoek te doen naar het onderpresteren van hun zoon. Het CvT acht de klachten deels gegrond en deels ongegrond. De uitslag van het onderzoek door verweerder was niet harmonisch en onverwacht. Verweerder had daarom nader onderzoek moeten doen. Verweerder heeft nagelaten de prestaties op school van de zoon op te vragen. Dit was onzorgvuldig. Het was tevens onzorgvuldig dat verweerder niet schriftelijk heeft gereageerd op de klachten van klagers en dat hij klagers heeft doorverwezen naar het CvT zonder zich in te zetten voor een oplossing. Verweerder heeft de hulpvraag onbeantwoord gelaten. Ook heeft hij geen behandelovereenkomst gesloten of afspraken schriftelijk vastgelegd. Verweerder heeft niet duidelijk gemaakt welke personen bij het onderzoek van de zoon waren betrokken en wie hiervoor verantwoordelijk was.
Verweerder heeft niet in algemene zin het vertrouwen van (potentiële) klanten en hulpverleners geschaad.
Het CvT legt de maatregel van voorwaardelijke schorsing van één jaar op. De voorwaarde is dat verweerder een supervisietraject van 15 uur volgt.