Schort aan duidelijk werkproces bij organisatie

22-2-2018   |   College van Toezicht

Om te onderzoeken of kinderen van klagers weer terug kunnen komen wonen komen zij met verweerster in contact. Klagers verwijten verweerster dat zij de beoordelingsrapporten heeft overgenomen van de gezinsvoogden van de gecertificeerde instelling. Deze heeft verweerster niet zelf opgesteld en daarnaast heeft zij klagers nooit ontmoet of gesproken. De aanvraag is wel onder haar naam naar het NIFP gestuurd. Het college stelt vast dat de naam van verweerster als gedragskundige staat vermeld op het aanvraag formulier en dat klagers en verweerster elkaar nooit hebben ontmoet of gesproken. Het college stelt vast dat het formulier niet is ondertekend door verweerster en dat daardoor niet aannemelijk gemaakt kan worden dat verweerster op de hoogte was van het feit dat haar naam op het formulier stond en dat daarmede ook niet kan worden gesteld dat verweerster akkoord heeft gegeven voor het de aanvraag van het onderzoek. De klacht is ongegrond. Het schort aan een duidelijk werkproces bij de betreffende organisatie.