Niet voldaan aan toestemmingsvereiste, afwijken was niet gerechtvaardigd

22-2-2018   |   College van Toezicht

De ex-man van klaagster heeft een aantal gespreken geïnitieerd tussen zijn zoons en verweerster omdat hij zich zorgen maakte over de ontwikkeling van zijn zoons. Klaagster was hiervan niet op de hoogte. Beide ouders hebben het gezag over de zoons. Er is sprake van een vechtscheiding. Hangende de klachtprocedure heeft verweerster haar NVO-lidmaatschap opgezegd.
Het CvT oordeelt dat verweerster klaagster niet heeft geïnformeerd over dat zij een professionele relatie was aangegaan met haar zoons. Klaagster is ook buiten het onderzoeksproces gehouden. Verweerster heeft hiermee de positie van klaagster als met het gezag belaste ouder miskend. Verweerster had zich ervan moeten vergewissen hoe de verhoudingen lagen ten aanzien van het gezag over de zoons. Verweerster heeft ook uitspraken gedaan over de gesteldheid van klaagster zonder contact met haar te hebben gehad.
Het CvT acht de klacht gegrond. Het CvT legt de maatregel op van schorsing van twee jaar.