Rol/positie van een GZ-psycholoog niet duidelijk gemaakt, onvoldoende communicatie, uitleg en geen gehoor aan verzoek van klaagster om een incident te bespreken

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klaagster krijgt een verwijsbrief van de huisarts vanwege concentratieproblemen, dwangmatige handelingen, tics en woedeaanvallen van haar kind A. Verweerster doet onderzoek en stelt een rapportage op. Het CvT oordeelt dat verweerster onvoldoende heeft duidelijk gemaakt waarom een gezondheidszorgpsycholoog is ingezet bij het onderzoek. De betrokken gezondheidszorgpsycholoog was hoofdbehandelaar. Verweerster heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat de rol/positie van een hoofdbehandelaar is. Verweerster heeft voorts onzorgvuldig gehandeld door niet mee te delen waarom een specifiek incident tijdens de behandeling van kind A. niet aan de orde is gekomen. Verweerster heeft ook haar conclusies onvoldoende zorgvuldig gecommuniceerd aan klaagster. Zij had een gedegen uitleg moeten geven en hier de tijd voor moeten nemen. Het CvT acht de klacht gegrond. Het CvT legt de maatregel van berisping op.