Onderzoek (intelligentietest) niet relateren aan onderzoeksvragen is onzorgvuldig

22-2-2018   |   College van Toezicht

In april 2014 meldt klaagster haar zoon W. aan bij verweerster met het verzoek om een intelligentieonderzoek uit te voeren met als doel om te weten te komen wat het cognitieve niveau van W. is en welke aanpak voor school geadviseerd kan worden. Klaagster heeft een aantal bedenkingen over het onderzoek en de conclusies en in juni 2014 volgt hierover een gespek. Verweerster heeft tijdsdruk een verkorte intake afgenomen, er werd een meervoudig onderzoeksvraag gesteld en verweerster heeft daartoe een enkelvoudig instrument ingezet. Verweerster heeft nagelaten om de uitkomsten van de intelligentietest te relateren aan de onderzoeksvragen waardoor het advies aan klaagster beperkt bleef tot een advies over de cognitieve mogelijkheden van W. Door niet af te wegen of het onderzoek op een beperkte wijze kon worden uitgevoerd heeft verweerster nagelaten zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van het onderzoek.