Klachtschrift niet ontvankelijk

22-2-2018   |   College van Toezicht

Uit het klachtschrift blijkt niet door welk handelen mevrouw B. de op haar rustende professionele verplichtingen heeft geschonden. Het klachtschrift wordt niet ontvankelijk verklaard.