Toestemming van beide gezaghebbende ouders ontbrak, AMK melding hoefde niet vooraf met ouders besproken te worden

22-2-2018   |   College van Toezicht

In November 2012 komt klaagster bij verweerster voor een intellegentietest, in juli 2013 doet zij een AMK melding waarvan klaagster in oktober 2013 op de hoogte raakt. Verweerster heeft onvoldoende helder gecommuniceerd tijdens de begeleiding en advisering. Daarnaast is verweerster onvoldoende de dialoog aangegaan met de school. Het behandelplan is zonder instemming van klaagster echtgenoot in gang gezet. De tussentijdse evaluaties waren van tevoren niet afgesproken en vonden telefonisch plaats. Verweerster had haar vermoedens over ADHD en ODD zorgvuldiger moeten communiseren. Ook de beëindiging van de sessies geschiedde op onvoldoende zorgvuldige wijze. M.b.t. de gedane AMK melding stelt het college dat zij hiertoe in redelijkheid kon overgaan. Wel merkt het college op dat verweerster tijdens het gesprek met een vakgenoot van het AMK de vraag had kunnen betrekken of zij, en zo ja op welk moment, zij de ouders alsnog zou informeren over haar besluit en de beweegredenen.