Discrepantie tussen de bij BJz gevolgde procedure en informatieverstrekking aan cli├źnt

22-2-2018   |   College van Toezicht

De kinderen van klaagster zijn uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld. Verweerster is als gedragsdeskundige werkzaam binnen de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg. (BJz) De klacht ten aanzien de discrepantie tussen de door BJz gevolgde procedure om geen indicatiebesluit naar de huisarts te sturen en de informatieverstrekking daarover aan de cliënt wordt gegrond verklaard. Verweerster merkt op dat indicatiebesluiten nooit naar de huisarts wordt verzonden en heeft gesteld dat de standaardzin waarin is geformuleerd dat betrokkenen akkoord gaan met verzending naar de huisarts uit het formulier wordt gehaald en dat in dit geval per ongeluk 'ja' staat ingevuld. Het College stelt vast dat verweerster erkent dat een discrepantie bestaat tussen de bij BJz structureel gevolgde procedure om geen indicatiebesluit naar de huisarts te sturen en de informatieverstrekking daarover aan cliënt.