Klacht niet ontvankelijk

22-2-2018   |   College van Toezicht

Op 5 december ontvangt het College een klachtschrift zonder postadresgegevens en zonder heldere klachten. Na het verzoek om  opheldering concludeert het College dat niet blijkt door welk handelen verweerster de beroepscode heeft geschonden en dat de vragen die het college stelde aan klager onbeantwoord zijn gebleven.