Verweester heeft op zorgvuldige wijze gehandeld en zich niet verscholen achter advies van de Raad. Verweerster mocht aannemen dat haar rol en bevoegdheden voor klagers duidelijk was.

15-3-2018   |   College van Beroep

Het College stelt vast dat verweerster als gedragsdeskundige in het MDO van de Raad in een
consultatieve rol optrad en dat klagers over de werkwijze van de Raad en over de rol van verweerster bij aanvang van het onderzoek en op meerdere andere momenten zijn geïnformeerd.Verweerster had geen reden te twijfelen aan de bekwaamheid van de raadsonderzoekers. Verweerster verschuilt zich niet achter de werkwijze van de Raad. Verweerster kon zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de rapportage op deugdelijke wijze tot stand kwam en dat de bevindingen de conclusies en het besluit kunnen dragen.Ten aanzien van de klacht dat de raadsonderzoekers klager niet hebben geïnformeerd over de rol van de gedragsdeskundige oordeelt het CvT dat verweerster zich in redelijkheid op het standpunt kon stellen dat klagers over haar rol en aandeel in het onderzoek zorgvuldig zijn geïnformeerd.