Pedagoog weerlegt alle klachtonderdelen gemotiveerd

22-2-2018   |   College van Toezicht

Klager heeft zich in 2009 bij verweersters praktijk aangemeld met psychiatrische problematiek en hoogbegaafdheid. Klager vraagt hulp bij het verwerken van zijn verleden. De behandeling wordt uitgevoerd door de mededwerker van verweerster. Klager heeft incidenteel contact met verweerster in het geval zij waarneemt en in haar hoedanigheid als hoofdbehandelaar. Klager verwijt de volgende zaken: het weigeren van een EMDR, geen andere hulp zoeken en geen 24-uurs hulp verlenen, niet bemiddelen om uit uitkering te komen, niet helpen bij contactherstel met ouders, de achteruitgang van klachten door behandeling en dat de organisatie van de hulpverlening tekort schiet. Het college oordeelt dat alle klachten gemotiveerd zijn weerlegd en dat er geen bepalingen van de beroepscode zijn geschonden.