De pedagoog weerlegt alle onderdelen van de klacht gemotiveerd. Het College verklaart de klacht dan ook op alle onderdelen ongegrond.

22-2-2018   |   College van Toezicht

Verweerster is als gedragsdeskundige werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Op verzoek van het gerechtshof verricht de Raad onderzoek ten behoeve van C. die dan 6 jaar is en in een pleeggezin woont. Het onderzoek betreft de omgangsmogelijkheden van de klagers (ouders) en grootouders van C. met C. Klagers hebben 7 verwijten die allemaal gemotiveerd worden weerlegd. De klachten betreffen o.a. dat verweerster in haar hoedanigheid als gedragskundige haar kennis niet heeft aangewend om in het belang van C nader onderzoek te doen of te laten doen en dat verweerster zich er onvoldoende rekenschap van geeft dat zij eindverantwoordelijk is voor het dossier.