De onderzoeksrapportage en het verslag zijn evenwichtig opgesteld en zorgvuldig geformuleerd, het verrichten van enkel het interactieonderzoek wordt gemotiveerd

22-2-2018   |   College van Toezicht

Verweerster is werkzaam bij het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD), onderdeel van Bureau Jeugdzorg. (BJz) Het KSCD wordt vanuit BJz gevraagd om onderzoek te verrichten bij de dan zes jarige zoon van klaagster, K. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog. Verweerster voert alleen de interactieobservatie uit en schrijft daarover het verslag en heeft geen verdere bemoeienis met het onderzoek. Klagers verwijten verweerster dat een aantal belangrijke interactie momenten niet beschreven staan in het verslag van de interactieobservatie. Daarnaast zou verweerster heeft een onjuiste interpretatie gegeven hebben aan momenten van interactie tussen klaagster en K. Het College stelt vast dat verweerster enkel het interactieonderzoek heeft uitgevoerd. Verweerster heeft gemotiveerd aangevoerd hoe de werkwijze bij het KSCD is en hoe zij uitvoering heeft gegeven aan haar aandeel daarin, dit komt naar voren in de onderzoeksrapportage. De onderzoeksrapportage is evenwichtig en zorgvuldig geformuleerd.