De pedagoog heeft niet op een brief van klager gereageerd en hem niet uitgenodigd voor een afrondend gesprek. Pedagoog heeft ten onrechte gesteld dat zij aan een vernietigingsverzoek niet mag voldoen.

22-2-2018   |   College van Toezicht

Verweerster heeft zich onvoldoende ingespannen om de professionele relatie zorgvuldig te beëindigen. De professionele relatie tussen betrokkenen is op een plotselinge en eenzijdige wijze beëindigd door verweerster. Bovendien heeft er geen evaluatie plaatsgevonden en heeft verweerster niet op brieven van klager gereageerd en haar uitgenodigd voor een afrondend gesprek. Na het schriftelijke verzoek van klager om het dossier te verwijderen antwoordt verweerster dat zij het dossier pas na 15 jaar kan vernietigen. Dit geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat een pedagoog het dossier tenminste een jaar maximaal vijf jaar dient te bewaren of langer als dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed pedagoog of uit wettelijke voorschriften voortvloeit.