Verweerster had klagers op de hoogte moeten stellen van het gesprek met de Raad

15-3-2018   |   College van Toezicht

Klagers stellen dat verweerster haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden door informatie met de Raad te delen nu zij geen toestemming van klagers daartoe had en nu er geen wettelijke verplichting voor verweerster bestond om gegevens te delen met de
Raad. Het CvT stelt vast dat verweerster klagers achteraf niet op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van het gesprek dat is gevoerd over het gezin met de Raad. Dit was onzorgvuldig. Ten aanzien van de klacht dat verweerster geen professionele houding heeft betoond door het doel (d.w.z. onderzoek van de kinderen van klagers) stelt het CvT vast dat verweerster zorgvuldig heeft gehandeld. Ten aanzien van de klacht dat verweerster respectloos handelde door de uitleg van klager een monoloog te noemen stelt het Cvt vast dat dit door hen niet te toetsen is.