De pedagoog heeft nagelaten duidelijk te maken hoe de rolverdeling was in de besluitvorming over klagers en klagers kinderen

1-3-2018   |   College van Toezicht

De Stichting, die onder gezag van BJz jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoert, verzoekt de kinderrechter om de OTS en de uithuisplaatsing van de zoon van klagers te verlengen. Het College stelt vast dat onvoldoende duidelijk was hoe de rolverdeling bij de Stichting was in de besluitvorming over klagers en klagers kinderen. Verweerster had een individuele verplichting om haar aandeel als pedagoog in de rolverdeling duidelijk te maken. Het college acht de klacht gegrond. Het verwijt dat verweerster er aan heeft bijgedragen dat de kinderrechter een verzoekschrift werd voorgelegd en het verwijt dat de doelstelling van ots en uhp onvoldoende is gemotiveerd worden ongegrond verklaard.