Pedagoog vat de opdracht voor second opinion op als opdracht tot ouderbegeleiding. De second opinion is onvoldoende geobjectiveerd vanwege onvoldoende bronvermelding.

1-3-2018   |   College van Toezicht

In 2009 wordt verweerster verzocht om een second opinion m.b.t. de dan geldende omgangsregeling tussen klagers en om een plan van aanpak op te stellen. Klaagster is niet tevreden over de inhoud ervan. Het CvT overweegt dat verweerster uitspraken doet over klaagster en M. die zij overneemt van anderen. De bronvermelding in de second opinion is onvoldoende waardoor deze uitspraken onvoldoende zijn geobjectiveerd. Daarnaast stelt het College vast dat verweerster de opdracht tot het opstellen van de second opinion als een opdracht tot ouderbegeleiding opvat maar daarin adviezen en bevindingen m.b.t. klaagster geeft. M.b.t. de klacht over het plan van aanpak oordeelt het CvT dat verweerster ervan uit mocht gaan dat zij met toestemming van zowel klaagster als vader handelde en dat zij van intrekking van de toestemming niet op de hoogte kon zijn.