Werkwijze pedagoog was onduidelijk en onzorgvuldig

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klager en zijn partner beëindigen in oktober 2010 hun samenleving, zij hebben twee dochters. Over het co-ouderschap en de hoogte van de bijdrage in de kosten van de verzorging van de kinderen voert de moeder twee rechtszaken. De pedagoog heeft onzorgvuldig gehandeld in meerdere opzichten. De pedagoog heeft de begeleiding uitgevoerd met een co-begeleider, ondanks dat de klager meerdere malen heeft aangegeven het daarmee niet eens te zijn. Bovendien heeft de pedagoog nagelaten om een plan van aanpak voor de begeleiding op te stellen, om over de begeleiding op begrijpelijke wijze informatie te verstrekken en om de opdracht voorafgaand duidelijk te formuleren. Ook kon de werkwijze van de pedagoog bij de klager de indruk wekken dat hij door de pedagoog niet in de gelegenheid werd gesteld om het recht op correctie uit te oefenen. Voorts heeft de pedagoog per mail de begeleiding eenzijdig opgezegd. Tot slot heeft de pedagoog aan de klager geen exemplaar van de eindrapportage gegeven omdat de klager niet alle rekeningen heeft voldaan.