Pedagoog heeft bij de vaststelling van dyslexie onzorgvuldig gehandeld. De onderzoeksgegevens ondersteunen de conclusies genoemd in het onderzoeksverslag niet.

1-3-2018   |   College van Toezicht

Vanwege slechte studieresultaten komt S (16 jaar) terecht bij de instelling m.b.t. waar verweerster werkzaam. Moeder van S is zelf werkzaam als GZ-psycholoog. Het CvT oordeelt dat in het onderzoeksverslag dat geheel door anderen is uitgevoerd en dat door de pedagoog is ondertekend, didactische resistentie wordt aangenomen maar onvoldoende gemotiveerd. De pedagoog voert na afronding van het onderzoek gegevens aan die niet in het onderzoeksverslag zijn opgenomen. De dyslexieverklaring is onvoldoende toegespitst op de onderwijskundige behoeften van S. De pedagoog zet haar handtekening onder het onderzoeksverslag en de dyslexieverklaring terwijl zij zelf geen onderzoek bij S. heeft gedaan.