Pedagoog wekt de indruk partijdig te zijn door eenzijdige toetsing van de bevindingen

1-3-2018   |   College van Toezicht

Na een met spoed georganiseerd kennismakingsgesprek op verzoek van de vader van B., dient de moeder van B. een klacht in. De pedagoog heeft voorafgaand aan het aangaan van de professionele relatie met B. de moeder niet om toestemming gevraagd. Ook heeft de pedagoog te laat zijn positiekeuze aan alle betrokkenen in het cliëntsysteem kenbaar gemaakt. De pedagoog komt tot zijn bevindingen over B. in diens relatie tot klaagster zonder deze bevindingen te toetsen bij klaagster en op basis van informatie die hij onder meer van B. en van diens vader kreeg, maar niet op basis van informatie van klaagster. Tevens stelt de pedagoog op verzoek van vader een brief op waarin hij kwalitatieve uitlatingen doet over de relatie van B. met klaagster. De pedagoog wekte daarbij de indruk niet onpartijdig te zijn.