De pedagoog schrijft op verzoek van de echtgenote van klager een brief over klager, hierdoor spant zij zich eenzijdig in voor de echtgenote van klager terwijl klagers in een echtscheidingsituatie verkeerden

1-3-2018   |   College van Toezicht

De pedagoog heeft op verzoek van de echtgenote van klager een brief opgesteld waarin zij vertrouwelijke en kwalitatieve uitspraken over klager doet die niet op onderzoek van of waarneming bij klager zijn gebaseerd. De inhoud van de brief had geen betrekking op het kind en bovendien schreef de pedagoog de brief zes maanden na afsluiten van haar contact met de klager. Verder spant de pedagoog zich middels deze brief eenzijdig in voor de echtgenote van klager terwijl klager en diens echtgenote in een echtscheidingssituatie verkeerden. Tot slot ontbeerde de pedagoog de toestemming van klager toen zij de begeleiding aan het kind hervatte.