Het taalgebruik van de pedagoog in diens rapportage is normatief. Bovendien heeft de pedagoog de opdracht onvoldoende helder vertaald in onderzoeksvragen en verbindt zij geen conclusies aan de vraagstelling.

1-3-2018   |   College van Toezicht

Verweerster wordt verzocht om een psychodiagnostisch onderzoek te verrichten met A. De ouders verschillen met BJz van mening over de aard van de in te zetten hulp voor A. Bij een gesprek van ouders met BJz over de verschillen van inzicht over de (de totstandkoming) van de indicatiestelling is verweerster aanwezig. Het CvT stelt vast dat het taalgebruik van de pedagoog in diens rapportage normatief is. De pedagoog heeft de opdracht van de ouders onvoldoende helder vertaald in onderzoeksvragen. De pedagoog laat na om de conclusies aan de vraagstelling te verbinden.