Pedagoog heeft geen heldere afspraken gemaakt en klaagster onvoldoende geïnformeerd

1-3-2018   |   College van Toezicht

De pedagoog heeft met de klaagster geen heldere afspraken gemaakt over wie de cliënt was of wie de cliënten waren. Bovendien heeft de pedagoog de klaagster onvoldoende geïnformeerd over de beoogde werkwijze van de pedagoog. Ook heeft de pedagoog de geboden begeleiding met de klaagster niet geëvalueerd. Verder zette de pedagoog gemaakte afspraken ten behoeve van de begeleiding onjuist in als voorwaarden waardoor de klaagster zich onder druk gezet voelde. Tot slot heeft de pedagoog de grenzen van haar deskundigheid niet tijdig onderkend.