De onvolledige rapportage van de pedagoog leidt ertoe dat niet vast te stellen is of de hulpvraag is beantwoord

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klaagster wendt zich tot verweerster onder meer vanwege de moeizame relatie van klaagster met haar dochter A. Na de intake volgen er 4 sessies. Het CvT stelt vast dat verweerster over de met klaagster en A. bij aanvang van de begeleiding gemaakte afspraken en over het verschuiven van de begeleiding naar het werken aan de boosheid van A. onvoldoende expliciet is geweest tegenover klagers. Uit de rapportage blijkt niet dat verweerster de opdracht heeft vastgelegd en evenmin hoe en waarover bij de aanvang van de behandelrelatie afspraken zijn gemaakt waardoor aan het eind van de behandelrelatie niet goed is vast te stellen vanuit welke opdracht de hulpvraag is beantwoord, of deze is beantwoord en of aan de doelstelling van de professionele relatie is voldaan.