De klacht is niet ontvankelijk omdat klager al eerder met dezelfde klacht heeft geklaagd (ne bis in idem)

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klager stelt dat verweerster haar beroepsgeheim heeft geschonden. Klager verwijst naar een brief ondertekend door de bestuurssecretaris van de school van A. In deze brief geeft de bestuurssecretaris een deel van de inhoud weer uit een reflectieverslag dat A. op voorstel van verweerster herschreef. Het College stelt vast dat klager, in de vierde alinea van zijn verweerschrift in de procedure in beroep, in januari 2010 een gelijkluidende klacht aan het College van Beroep heeft voorgelegd.
Het College stelt vast dat een procespartij niet tweemaal over hetzelfde kan klagen. Klager is in zijn klacht, inhoudende dat verweerster haar beroepsgeheim heeft geschonden, derhalve niet ontvankelijk.