De klacht is niet ontvankelijk omdat uit de klacht onvoldoende blijkt dat het om handelen van verweerster gaat

1-3-2018

Verweerster reageert niet op de verzoeken van het CvT om zijn klachten aan te vullen. Het CvT acht de klacht niet-ontvankelijk.