Voorafgaand aan haar rolwisseling heeft de pedagoog onvoldoende duidelijk gemaakt op welke overwegingen haar bevindingen waren gebaseerd

1-3-2018   |   College van Toezicht

Verweerster is door het Hof aangesteld om ouderschapsonderzoek te doen bij klager en zijn ex-vrouw opdat het Hof een beslissing zal kunnen nemen over gezag, omgang en verblijfplaats van hun zoon N, die in november 2008 onder toezicht is gesteld. (ots) Vervolgens legt verweerster een concept van het deskundigenbericht voor aan klager waarna zij het de maand erop met aanpassingen aan het gerechtshof verstuurd. Klager heeft klachten m.b.t. deskundigheid, rolverwarring (gezinsvoogd / deskundigenonderzoek) en zorgvuldigheid. M.b.t. het klachtonderdeel zorgvuldigheid stelt het CvT vast dat verweerster voorafgaand aan haar rolwisseling - d.w.z. wanneer verweerster haar advies inzake hulpverlening voor N. kenbaar maakt, zij zichzelf een andere rol aanneemt -  aan klager onvoldoende duidelijk heeft gemaakt op welke overwegingen zij dit stoelde en dat in die overwegingen voor haar het belang van N. leidend was. Dit klachtonderdeel is gegrond. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond.