De pedagoog heeft een consultatieve rol in het MDO. Het college oordeelt dat de pedagoog zorgvuldig heeft gehandeld.

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klager heeft een verzoek tot wijziging van de hoofdverblijfplaats en de omgangsregeling van zijn minderjarige zoon A. ingediend en in dat kader verricht de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek. Verweerder, werkzaam bij de Raad, verleent medewerking aan het onderzoek en de rapportage. Omdat klager het niet eens is met de visie en een advies die in het rapport worden uitgesproken en omdat hij het niet eens met de wijze waarop verweerder daaraan zijn bijdrage heeft geleverd, dient hij een klacht in. Het CvT oordeelt alleen over aandeel van de pedagoog in het raadsonderzoek. De klacht dat verweerder niet gekwalificeerd was om een diagnose te stellen wordt ongegrond verklaard, ook de klachtonderdelen m.b.t. de zorgvuldigheid waarmee verweerder een bijdrage heeft geleverd aan het raadsadvies en de rapportage wordt ongegrond verklaard omdat verweerder op een zorgvuldige wijze zijn aandeel aan de visie en het advies heeft geleverd.