De rapportage van de pedagoog is onvoldoende helder

17-2-2010   |   College van Toezicht

Zoon A. is onder toezicht gesteld van het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R) en uit huis geplaatst van klaagster naar vader. Verweerster, gedragsdeskundige in dienst van LJ&R brengt stukken in en verzoekt de kinderrechter om de machtiging uithuisplaatsing te verlengen. Het College stelt vast dat in het stuk ‘Overwegingen uithuisplaatsing …’ van verweerster broncitaten en eigen professioneel oordeel onvoldoende van elkaar zijn te onderscheiden. Het College stelt voorts vast dat de status van het stuk niet duidelijk is, terwijl het aldus is ingebracht in een juridische procedure. Het klachtonderdeel is in dit opzicht gegrond. Het College stelt vast dat verweerster weliswaar toestemming had om te rapporteren maar geen toestemming had om in haar samenvatting een stuk van een derde in te brengen. De zorgvuldigheid vereist dat wanneer een passage van een rapport wordt gebaseerd op informatie van een derde, deze passage eerst voor commentaar aan die derde wordt voorgelegd, hetgeen hier niet is gebeurd. Het College overweegt voorts dat niet valt in te zien hoe het stuk, inmiddels één jaar oud, de urgentie van de uithuisplaatsing kon onderbouwen.