Pedagoog heeft geen goede afspraken gemaakt met de ouders en er is sprake van gebrekkige communicatie

1-3-2018   |   College van Toezicht

Klaagsters zoontje A. ondergaat een psychologisch onderzoek in verweerster praktijk. Er is omgang tussen vader en A. Het College merkt verweersters werkwijze in meerdere opzichten aan als onzorgvuldig. Zij heeft laat gereageerd op brieven. Het College stelt vast dat verweerster heeft verzuimd om tijdens de intake heldere afspraken te maken over de positie van A’s vader als juridische ouder. Zij reageerde onbetamelijk laat op klaagsters verzoek om het dossier over te dragen. De wijze van communiceren heeft de vertrouwensrelatie tussen klaagster en verweerster geschaad.