Ongegrondverklaring van de grief

23-3-2018   |   College van Beroep

Het beroep tegen de ongegrondverklaring van het CvT ziet op de beoordeling van het klachtonderdeel dat niet is vastgesteld dat de kinderen onveilig waren bij appellant en dat verweerster hiermee onzorgvuldig heeft gehandeld. Het CvB oordeelt dat de klacht ongegrond is. De klacht m.b.t. het vooropgezette plan van de instelling om hem het gezag af te nemen wordt buiten beoordeling gelaten.