Maatregel van een voorwaardelijk schorsing voor een periode van een jaar opgelegd door het CvT wordt omgezet in een berisping door het CvB.

15-3-2018   |   College van Beroep

Klagers zochten een ervaren testpsycholoog voor onderzoek naar het onderpresteren van hun zoon A. Zodoende kwamen ze  terecht bij de praktijk van verweerder.  In hoger beroep wordt de uitspraak van het CvT (maatregel van een voorwaardelijk schorsing voor een periode van een jaar) vernietigd en een berisping opgelegd. Redenen hiervoor zijn dat de juiste onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt en gerapporteerd. Het gedragsaspect van A is wel betrokken in de rapportage en er is voldoende advies gegeven. Hij heeft hierin niet onzorgvuldig gehandeld. In hoger beroep wordt de communicatie na afname van de  TEA-Ch wel als onzorgvuldig bestempeld en appellant heeft hiermee art. 7 lid 4 van de Beroepscode overschreden. Ten aanzien van het opvragen van informatie bij de basisschool van A. wordt geoordeeld dat gezien de aard, verwachting en tijdstip van het onderzoek  er geen reden bestond vooraf informatie bij de school op te vragen. M.b.t. de klachtenafhandeling van appellant blijft het oordeel dat onzorgvuldig is gehandeld in stand. Ten aanzien van de ambtshalve aangevulde gronden gaat het CvB niet mee omdat niet gebleken is dat partijen het oneens waren over de onderzoeksvraag of uitvoering. Tot slot wordt geoordeeld dat Appellant een weinig kritische en reflecterende houding bezit.