Beroep ongegrond verklaard in alle opzichten. Geen toestemming verleend door moeder.

15-3-2018   |   College van Beroep

Ten eerste stelt het CvB stelt vast dat appellante uit de context van de situatie had moeten begrijpen dat er sprake was van problemen. (vechtscheiding). Ten tweede oordeelt het CvB dat appellante klaagster pas heeft benaderd toen zij een verslag van het gesprek van de kinderen had gemaakt. Appellante had pogingen tot contact moeten ondernemen voordat het gesprek met de kinderen plaats zou vinden. Klaagster heeft niet de kans gekregen haar toestemming te verlenen of te onthouden voor dit gesprek en de rapportage. Ten derde had appellante zich af moeten vragen hoe haar rapportage gebruikt zou kunnen worden bij een conflict over de omgangsregeling. Zij heeft deze omstandigheden niet voldoende overwogen. Ten vierde overweegt het CvB dat appellante met het gesprek en de adviezen die zij gaf weliswaar in het belang van de kinderen wilde handelen, maar is daarbij voorbij gegaan aan de zorgvuldigheidseisen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend pedagoog. Er was geen sprake van een niet-ingrijpende handeling en appellante had niet kunnen aannemen dat er veronderstelde toestemming van klaagster zou zijn om haar rapportage naar aanleiding van het gesprek op te stellen.