Conflict van plichten rechtvaardigt het zonder toestemming handelen van appellante. Het niet opstellen van een schriftelijk behandelplan blijft aangemerkt als onzorgvuldig handelen.

15-3-2018   |   College van Beroep

Appellante gaat in beroep tegen de beslissingen van het CvT m.b.t. het zonder toestemming informatie verstrekken aan derden en tegen het ontbreken van een behandelplan, ook na verzoek daar om. Het CvB oordeelt dat appellante contact heeft gehad met Veilig Thuis en dat zij hiervoor geen toestemming nodig had van klaagster. Ook de huisarts en de nieuwe hulpverlener zijn benaderd door appellante. Bij deze personen bestond geen rechtstreekste betrokkenheid en hier was wel toestemming van klaagster vereist, tenzij er sprake is van een conflict van plichten. In dit geval was sprake van een conflict van plichten en het CvB vindt het navolgbaar dat zij tot de conclusie heeft getrokken dat zwijgen aan haar kant schade aan het kind zou kunnen berokkenen. Ook acht het CvB het navolgbaar dat appellante klaagster achteraf niet heeft geïnformeerd. Ten aanzien van het behandelplan oordeelt het CvB dat appellante uit eigen beweging en vanuit haar eigen professionaliteit een behandeltraject moet starten. Deze grief is ongegrond.