Rol/positie van GZ-psycholoog is niet duidelijk gemaakt, onvoldoende communicatie en uitleg en geen gehoor aan verzoek van klaagster om een incident te bespreken.

15-3-2018   |   College van Beroep

Het college overweegt dat de rol van de GZ-psycholoog beter toegelicht had kunnen worden en bevestigt het oordeel van het CvT. In beroep stelt appellante dat zij wel heeft gereageerd op het verzoek van klaagster ten aanzien van het incident. Echter, appellante had moeten afleiden dat het incident van groot belang was voor klaagster en appellante had duidelijk moeten maken wat zij met voorkennis tijdens het onderzoek zou doen. Over de rapportage, overhandiging en bespreking overweegt het CvB dat de conclusies in het rapport weinig genuanceerd zijn omschreven en dat appellante meer oog had moeten hebben voor de mogelijk grote impact op klaagster. Het handelen van appellante is onzorgvuldig geweest. Hoewel het werk van appellante inhoudelijk aan de zorgvuldigheidsvereisten van de beroepscode voldoet, heeft het ontbroken aan een goede communicatie rondom de stappen in het onderzoek en de rapportage. Hierin heeft zij onzorgvuldig gehandeld.