Uit rapportage blijkt niet dat appellante alle belangen voldoende heeft afgewogen. Appellante gaat er ten onrechte vanuit dat een evaluatievraag geen onderzoeksvraag zou zijn

15-3-2018   |   College van Beroep

Het CvB concludeert dat appellante geen recht heeft gedaan aan de dynamische context van een vechtscheiding, de wetenschap dat een volgende rechtszaak aanstaande was, de verschillende belangen die speelden en de rol die haar rapportage daarin zou kunnen spelen. Uit de rapportage blijkt niet dat appellante zich ervan bewust was dat een loyaliteitsconflict bij de kinderen hen ervan zou kunnen weerhouden om hun gevoelens jegens hun moeder te uiten. Uit de rapportage blijkt niet dat appellante dit gegeven heeft meegewogen en blijkt ook niet op welke manier zij de belangen heeft afgewogen om tot haar conclusies te komen. Het CvB oordeelt tevens dat appellante in strijd heeft gehandeld met art. 7 lid 4 jo art. 36. Appellante heeft op basis van het dossier en het gesprek waarbij alleen de vader aanwezig was verregaande conclusies getrokken. Het CvB acht de opgelegde berisping door het CvT gepast en laat deze in stand.