Verweerster (RvK) heeft appellanten niet onrespectvol behandeld

15-3-2018   |   College van Beroep

Appellanten (klagers in eerste aanleg) gaan in beroep. Appellanten vinden ten aanzien van verweerster (RvK) dat in strijd met art. 7 BC is gehandeld door in de rapportage 'tijdens dit telefonisch contact (…) en luisterde niet naar mevrouw Y'' op te nemen. Het CvB oordeelt dat verweerster met deze formulering geen onzorgvuldige of respectloze uitingen gedaan heeft. Alle aangevoerde grieven zijn ongegrond verklaard. Dat verweerster in beroep geheel geen reactie heeft gegeven leidt tot een andere inhoudelijke beoordeling van het CvB omdat dit niet past bij het NVO-lidmaatschap en professioneel beroepsbeoefenaar.