Appellante heeft de (formele) vereisten voor goed handelend pedagoog niet in acht genomen.

15-3-2018   |   College van Beroep

De gegrond verklaarde klachtonderdelen betroffen relatief zwaarwegende eisen ten aanzien van professioneel handelen zoals zorgvuldigheid, geïnformeerde toestemming, het duidelijk formuleren van de opdracht en een plan van aanpak. Dit tezamen met de constatering van het CvT dat appellante onvoldoende blijk gaf van kritische zelfreflectie op haar handelen maakt de in eerste aanleg opgelegde voorwaarde niet disproportioneel. Appellante heeft onvoldoende structuur en sturing kunnen geven aan het proces. De reden hiervoor is voor een belangrijk deel gelegen in het nalaten van belangrijke voorwaardenscheppende, formele vereisten aan de professionele relatie. Appellante heeft in het verloop van de tijd wel onderkend dat de resultaten die men bij aanvang van de begeleiding voor ogen had op deze manier niet bereikt konden worden, maar zij heeft hier niet tijdig naar gehandeld. Een complexe relatie zoals hier speelde vereist juist van een professioneel handelend pedagoog dat zij zeer alert is op het proces en het goed vastleggen van afspraken, om ook tijdig gewogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van de behandelrelatie.