Verweerster heeft zorgvuldig gehandeld, bevestiging uitspraak CvT

15-3-2018   |   College van Beroep

In eerste aanleg weerlegt de pedagoog het door klager gestelde op alle punten gemotiveerd. Het CvT concludeert dat verweerster heeft gehandeld zoals het een redelijk bekwaam en redelijk handelend pedagoog in de zin van de Beroepscode betaamt. Het CvB bevestigt de uitspraak van het CvT. Het College heeft niet kunnen constateren dat verweerster in casu buiten haar deskundigheid zou zijn getreden.Verweerster heeft wel gereageerd op de aangeleverde documenten van appellante, het feit dat 1 brief is ondertekend met 'teamleider' mag niet tot de conclusie leiden dat verweerster verantwoordelijk was en de leiding had over het onderzoek van mevrouw T.