Pedagoog heeft geen heldere afspraken gemaakt en grenzen van haar handelen niet tijdig onderkend

15-3-2018   |   College van Beroep

Pedagoog (apellante) gaat in beroep tegen de uitspraak van het CvT waarin zij een berisping opgelegd heeft gekregen. Het CvB oordeelt dat appellante niet alsnog heeft aangetoond dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie cliënt was of waren. De geboden begeleiding is niet met klaagster geëvalueerd. Verweerster geeft aan dat zij handelde in het belang van de kinderen en dat zij zich onder druk gezet voelde door het voorstel om het gesprek aan te gaan in aanwezigheid van de nieuwe vriendin van de vader, de brief die werd geschreven in opdracht van vader en de aanwezigheid van appellante en haar partner in de woning van vader toen verweerster daar spullen kwam ophalen. Appellante was partij geworden in het conflict. Een pedagoog moet tijdig reflecteren op de veranderende situatie en op de vraag of zij nog adequate begeleiding kan bieden, in casu is dat niet gebeurd.