Onzorgvuldig handelen door pedagoog, vertrouwen in de beroepsgroep is geschaad

15-3-2018   |   College van Beroep

Het CvB oordeelt dat appellante wist of had kunnen begrijpen dat moeder niet langer toestemming gaf, de begeleiding is enkele jaren voortgezet en appellante had hier niet mee door moeten gaan zonder verder contact met- en duidelijke instemming van moeder. De rapportage is op onzorgvuldige wijze opgesteld. De professionele relatie is niet afgesloten met een evaluatie met beide ouders, appellante heeft onduidelijkheid geschapen over haar rol en de opdracht is niet schriftelijk vastgelegd. Appellante heeft naast onzorgvuldig gehandeld tevens vertrouwen in het vakgebied en de beroepsgroep geschaad.