Pedagoog heeft een onvoldoende duidelijke opdracht aangenomen, onvoldoende dossiervorming gevoerd en onvoldoende informatie gegeven over de werkwijze

15-3-2018   |   College van Beroep

Het CvB overweegt dat verweerster handelde in redelijkheid binnen de bevoegdheden van haar functie als orthopedagoog bij een ROC. Middels de instemming tot het aangaan van een gesprek is een start gegeven aan de professionele relatie van verweerster met X. Of en hoe zij X. heeft geïnformeerd over het doel en werkwijze blijkt niet uit de stukkken. Verweerster heeft hier niet zorgvuldig genoeg gehandeld. Ook is het niet vastleggen van een onderwijsovereenkomst onzorgvuldig.  Verweerster heeft nagelaten in het dossier haar handelen en haar keuzes en afwegingen in het proces te verwerken.