Het totaal van handelen m.b.t. communicatie leidt tot onzorgvuldig handelen

15-3-2018   |   College van Beroep

Het CvB stelt vast dat de onvolledige informatie tijdens de intake over de rol van vader en de mislukte bezorging van de aangetekende brief niet aan te merken zijn als onzorgvuldig handelen van verweerster. M.b.t. de overige handelingen vindt het CvB dat iedere handeling afzonderlijk niet voldoende is om van onzorgvuldige communicatie te kunnen spreken. Het college constateert echter
dat het totaal ervan wel leidt tot onzorgvuldig handelen van verweerster in de zin van de beroepscode. Het College overweegt hierbij dat de relatie tussen pedagoog en cliënt gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Dit vereist van beide kanten inspanningen om het vertrouwen waar te maken. Vanwege de aard van de relatie en de professionaliteit van de pedagoog heeft deze de verantwoordelijkheid te doen wat nodig is voor de uitwisseling van relevante informatie en zich zo nodig extra in te spannen om ervoor te zorgen dat de communicatie met de cliënt goed verloopt.