CvT16-02 | Onderzoek naar onderpresteren jongen ontoereikend

17-11-2016   |   College van Toezicht

Klagers vragen aan verweerder om onderzoek te doen naar het mogelijk onderpresteren van hun zoon op school. Het College overweegt dat de uitslag van het onderzoek dusdanig was dat verweerder nader onderzoek had moeten doen. Verweerder heeft dit ten onrechte niet gedaan. Verweerder handelde te gemakkelijk door niet schriftelijk te reageren op de klachten van klagers, door klagers te verwijzen naar het College van Toezicht en door zich niet in te zetten voor een oplossing. Verweerder heeft de hulpvraag onbeantwoord gelaten. Ook heeft hij geen duidelijke afspraken met klagers gemaakt over zijn werkwijze. Zo was er geen behandelovereenkomst of onderzoeksopdracht.