CvT16-01 | Contact met vader, de advocaat van vader, Veilig Thuis en de nieuwe hulpverlener zonder instemming moeder

14-7-2016   |   College van Toezicht

De pedagoog neemt zonder toestemming van klaagster contact op met de vader van haar kind, de advocaat van de vader, Veilig Thuis en de nieuwe hulpverlener. De vader heeft geen gezag. Hiermee heeft de pedagoog haar geheimhoudingsplicht geschonden.
De pedagoog heeft geen behandelplan opgesteld en geen behandelovereenkomst met klaagster gesloten. Er zijn ook geen schriftelijke afspraken gemaakt over rapporteren, financiën en het evalueren van de behandeling.